La depressió fa que la gent que la pateix es senti en major o en menor grau limitada per poder fer una vida amb normalitat.

La persona deprimida es sent trista de forma constant o semi constant. Aquesta tristesa li genera molta apatia, sofriment i la limita per gaudir de les activitats que realitza.

Un dels tractaments més eficaços per a la depressió és la teràpia conductual.

Aquesta teràpia parteix de la idea que l’activació conductual millorarà l’estat emocional de la persona que pateix depressió.

A l’inici de la teràpia el pacient depressiu explica que és incapaç de fer coses, que no té interès ni motivació pel que li envolta, que no gaudeix de les activitats i que solament vol aïllar-se.
En aquests casos, s’ha comprovat que el més efectiu per superar aquest primer abatiment, es fer us de l’activació, ja que permet fer un canvi en la percepció del pacient, sentint que quan finalitza l’activitat es sent molt millor, que l’activitat ha estat més agradable del que en un inici esperava i la seva percepció d’utilitat ha millorat. Un exemple clar d’aquesta millora anímica ho tenim en situacions que a tots ens han pogut succeir en alguna ocasió, com per exemple; haver d’anar a un acte social i no venir-nos de gust en excés i després una vegada realitzat ens adonem que ens ho passem molt millor del que pensàvem.

Així que la proposta és la següent:

• Activar de forma progressiva al pacient. Per fer aquesta tasca el pacient ha de realitzar un llistat de totes aquelles conductes que li agradaven realitzar abans d’entrar en la depressió i anar exposant-se de forma gradual a cadascuna d’elles.

• A continuació, també haurà d’anar incrementant aquelles activitats de la seva vida quotidiana que impliquin certa responsabilitat.

• Proposar a la setmana un contacte social, ja sigui amb un familiar o amb un amic de confiança. No és necessari que sigui amb moltes persones, ja que l’activació social ha de ser també progressiva.

• Incrementar o instaurar l’exercici físic en les seves vides, encara que solament sigui anar a caminar.

• Intentar mantenir un somni conciliador, que li permeti descansar prou.

Millorar l’estat d’ànim implica esforç, però amb aquestes eines la depressió pot disminuir inicialment