Tractament

Els trets de personalitat són la forma de percebre, pensar i comportar-se que tenim les persones. Són estables en el temps i per tant els manifestem en el funcionament diari.

Aquests trets de personalitat es converteixen en un trastorn quan són inflexibles, desadaptatius i causen un deteriorament funcional significatiu en la persona generant problemes a nivell social, laboral, cognitiu i emocionals.

Aquests patrons s’inicien al començament de l’edat adulta i causen malestar en diverses àrees, així que els pacients que acudeixen a consulta generalment no sol·liciten ajuda per tenir un problema de personalitat, sinó perquè observen que hi ha alguns aspectes de la seva vida o situacions personals i/o socials que no saben gestionar.

Crisis d’ansietat

Estrès Postraumàtic

Depressió

Trastorns de Personalitat

Trastorn de Somatització

Hipocondria

Trastorn de la Son