Psicologia d’adults

53€ (1 hora)

63€ primera visita (1 hora i quart)

Teràpia de parella

70€ (1 hora i quart)

Serveis VITA

Sexologia

53€ (1 hora)

63€ primera visita (1 hora i quart)

Coaching

?€ Segons pressupost

Pressupost ajustat al procés de coaching requerit