Tractament

Les fòbies es caracteritzen per una por acusada, persistent i excessiva davant la presència o anticipació d’un objecte o situació específics com per exemple volar, apropar-se als precipicis, certs animals, les injeccions, la visió de sang, o els ascensors.

L’exposició a l’estímul fòbic provoca una resposta immediata d’ansietat, per la qual cosa el pacient evitarà o s’exposarà a l’estímul fòbic amb molt malestar. L’individu reconeix que aquest temor és excessiu o irracional, perquè observa que tots els comportaments d’evitació, l’ansietat anticipada i el malestar interfereixen en la seva vida normal.

En la població general, la taxa de prevalença anual es situa al voltant del 4 al 8,8 %, mentre que la prevalença global oscil·la entre el 7,2 i l’11,3 %. Les taxes de prevalença disminueixen amb l’edat. Així mateix, les estimacions de la prevalença varien en els diferents tipus de fòbies.

Crisis d’ansietat

Estrès Postraumàtic

Depressió

Trastorns de Personalitat

Trastorn de Somatització

Hipocondria

Trastorn de la Son