Tractament

En el trastorn obsessiu compulsiu el pacient conviu amb una sèrie de pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistents que experimenta com intrusius e inadequats i li causen ansietat o malestar. Per evitar aquest malestar el pacient intenta neutralitzar tots aquests pensaments, intenta ignorar-los o eliminar-los mitjançant comportaments repetitius com per exemple rentant-se les mans, col·locant en ordre els objectes o comprovant les coses. O bé inicia una sèrie d’actes mentals recurrents com orar, explicar o repetir paraules en silenci. Per el pacient sap que aquests comportaments o operacions mentals no li eliminen el problema, solament calma la seva ansietat a curt termini.

Tot això el pacient ho viu amb ansietat i preocupació elevada, perquè és conscient de la falta de relació entre els pensaments que té i les conductes que fa per neutralitzar-los o bé s’adona que són excessius.

Encara que el trastorn obsessiu-compulsiu es sol iniciar en l’adolescència o a principis de l’edat adulta també pot fer-ho en la infància. L’edat d’inici és menor en els homes que en les dones, entre els 6 i 15 anys per als homes, i entre els 20 i 29 anys per a les dones.

La major part de les vegades l’aparició del trastorn és de caràcter gradual i el curs vària en funció dels moments d’estrès en els quals s’intensifiquen els pensaments i les compulsions.

Crisis d’ansietat

Estrès Postraumàtic

Depressió

Trastorns de Personalitat

Trastorn de Somatització

Hipocondria

Trastorn de la Son