Tractament

La hipocondria és la preocupació i por a tenir una malaltia greu a partir de la interpretació personal de símptomes somàtics que la persona pateix. Aquestes preocupacions no desapareixen malgrat les exploracions, proves o explicacions mèdiques, o bé desapareixen durant un període curt de temps.

Les persones amb un trastorn hipocondríac poden iniciar múltiples visites als metges per buscar informació tranquil·litzadora, o bé negar-se a tenir informació sobre la malaltia i per tant no voler anar a cap consulta mèdica.

Generalment el problema de la hipocondria es genera a partir d’una experiència prèvia en la qual hi ha la percepció de malaltia pròpia o d’un familiar, un error mèdic, o interpretacions de símptomes i reaccions inadequades. A continuació la persona comença a generar una sèrie de pensaments disfuncionals sobre la malaltia com per exemple “els símptomes corporals són sempre un senyal que alguna cosa va malament”, o “sempre hauria de trobar una explicació als meus símptomes”.

Així cada vegada que el pacient presenti uns símptomes determinats de la malaltia que li produeix ansietat se li activaran tots els pensaments, e imatges sobre la malaltia i podrem dir que la hipocondria ja està present.

Crisis d’ansietat

Estrès Postraumàtic

Depressió

Trastorns de Personalitat

Trastorn de Somatització

Hipocondria

Trastorn de la Son