Tractament

La persona té una necessitat excessiva d’atenció i una gran emotivitat. Necessita ser el centre d’atenció, per la qual cosa la conducta amb els altres és seductora i provocadora, mostra una expressió emocional superficial i ràpidament canviant acompanyada per certa teatralitat i exagerada expressió emocional, és suggestiona-ble i fàcilment influenciable pels altres.

Trastorn paranoide

Trastorn esquizoide

Trastorn esquizotípic

Trastorn antisocial

Trastorn límit

Trastorn histriònic

Trastorn narcisista

Trastorn per evitació

Trastorn per dependència

Trastorn  obsessiu